Glukoseinstrumenter til diagnostikk av diabetes og svangerskapsdiabetes

PNA-instrumenter som bruker fullblod

Anbefalingene gjelder fra 1. mars 2021 til 28. februar 2022.

Noklus gir her en anbefaling om hvilke glukoseinstrumenter som kan brukes til pasientnær analysering (PNA) for å stille diagnosen diabetes. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er anbefalinger, og at det er den enkelte virksomhet selv som er ansvarlig for de resultater de utgir og hvordan de bruker disse resultatene klinisk. Deltakerne bør i tillegg få «meget god» på riktighetsvurderingene ved utsendelsene.

Følgende instrumenter anbefales:

  • Accu-Chek Guide
  • Ascensia Contour (produseres ikke lengre)
  • Contour XT/next/next ONE (next ONE er tiltenkt personer med diabetes)
  • HemoCue Glucose 201RT 

Følgende instrumenter anbefales ikke:

  • Accu-Chek Performa (produseres ikke lengre, erstattes av Accu-Chek Performa Nano)
  • Contour (produseres ikke lengre)
  • Freestyle Freedom Lite/Lite (produseres ikke lengre)

Følgende instrumenter kan Noklus verken anbefale eller ikke anbefale:

  • Accu-Chek Aviva/Aviva Nano (produseres ikke lengre, erstattes av Accu-Chek Guide)
  • Accu-Chek Performa Nano
  • HemoCue Glucose 201/201+