Begrunnelse for anbefaling/ikke anbefaling av instrumenter

Noklus sine anbefalinger baserer seg på følgende:

Noklus sine anbefalinger baserer seg på at det er høy sannsynlighet for at det enkelte instrument i ekstern kvalitetskontroll har et avvik som er mindre enn 7,5 % fra riktig verdi. 

Noklus foretar sine vurderinger på to måter: 1) Ved å undersøke riktigheten til instrumentet (som metode) ved bruk av pasientlikt kontrollmateriale i Noklus-utsendelser. Vurderingen gis for ett år av gangen og baseres på de tre siste kontrollutsendelsene, 2) Ved en SKUP-utprøving som er nyere enn 3-4 år.

Dette betyr at vi får fem kategorier av PNA glukoseinstrumenter:

 1.  Der Noklus har pasientlikt kontrollmateriale for det aktuelle instrumentet og instrumentet oppfyller kvalitetsmålet.

 2.  Der Noklus har pasientlikt kontrollmateriale for det aktuelle instrumentet og instrumentet ikke oppfyller kvalitetsmålet.

 3.  Der det finnes en nyere SKUP utprøving (< 3-4 år) og instrumentet oppfyller kvalitetsmålene.

 4.  Der det finnes en nyere SKUP utprøving (< 3-4 år) og instrumentet ikke oppfyller kvalitetsmålene.

 5.  Der vi ikke har kontrollmateriale som er pasientlikt/dette ikke er undersøkt for eller der ikke er en nyere SKUP utprøving.

 

   
 
   • Instrumenter i kategori 1 og 3 vil bli anbefalt av Noklus.

   • Instrumenter i kategori 2 og 4 vil ikke bli anbefalt av Noklus.

   • Instrumenter i kategori 5 kan Noklus ikke ha noen mening om.