Digital opplæringsplan i laboratoriearbeid

Opplæringsplan i laboratoriearbeid finnes nå i digital versjon

Publisert 7. desember 2023 - oppdatert 7. desember 2023

Opplæringsplaner er gode verktøy både for å systematisere opplæringen og for å holde oversikt over ansatte sin kompetanse. På "Min side" har deltakerne i Noklus en egen opplæringsplan i laboratoriearbeid. Tidligere fantes denne kun i versjon som måtte skrives ut før utfylling, men i år kom planen ut i digital versjon. 

Hvor finner vi den digitale opplæringsplanen? 

Opplæringsplan er tilgjengelig for deltakere i Noklus, og den finner dere ved å logge inn på "Min side" med arbeidsplassens brukernavn og passord. Planen ligger under menyknappen "Opplæring, kompetanse og kvalitetsforbedring". 

Ansatte må være registrert for å bruke opplæringsplanen

For å bruke opplæringsplanen, må den ansatte være registrert som ansatt på "Min side". Ansatte kan registrere seg på "Min side" under menyen som finnes under arbeidsplassens navn, oppe i høyre hjørnet på "Min side". 

Velg "Redigere ansatte" fra listen. (Se bildet.)

Dette kan enten gjøres før man tar i bruk planen eller i forbindelse med innlogging til selve planen. Man følger da instruksjoner som gis underveis. 

 

Fordel å registrere e-postadresse

Det er ikke nødvendig å registrere mer enn navn og yrke for å ta i bruk opplæringsplanen, men det er likevel en fordel å registrere e-postadresse. Dersom du registrerer den samme e-postadressen som du også bruker når du tar e-læringskurs, vil det nemlig auomatisk hakes av i opplæringsplanen når du har bestått kursprøve i e-læringskurs. For at denne funksjonen skal fungere som tiltenkt må du opprette din opplæringsplan ved å logge inn med PIN-kode og deretter lagre den en gang.  


PIN-kode sendes til deg for å få tilgang til opplæringsplanen

For å komme inn i opplæringsplanen må du få tilsendt en PIN-kode. Dersom du ikke har fått tilsendt en slik tidligere, eller dersom du har glemt den, velger du "Glemt PIN-kode". Du må da finne navnet ditt i listen, ev. registrere deg som ansatt, og be om å få ny kode på SMS eller e-post. 


Innhold i opplæringsplanen 

Den digitale opplæringsplanen inneholder de samme punktene som papirversjonen, og den er delt i temaene "Noklus hjemmeside", "E-læringskurs", "Prøvetaking og prøvebehandling", "Kvalitetsarbeid" og "Analyser". Sistnevnte del er knyttet til de analysene arbeidsplassen er påmeldt ekstern kvalitetskontrollprogram. 

Opplæringsplanen inneholder lenker til aktuelle prosedyrer, slik at man enkelt kan finne prosedyrene underveis i opplæringen. Den ansatte haker av for gjennomført opplæring, og dagens dato vil komme opp. Se eksempel under. 

Skjermbilde: Ansatt har gjennomført opplæring for kapillær prøvetaking, og leder kan nå signere for dette.

Skjermbilde: Ansatt har gjennomført opplæring for kapillær prøvetaking, og leder kan nå signere for dette.


Egen tilgang for dem som signerer opplæringsplanen

Leder eller annen person som har fått delegert oppgaven å signere på arbeidsplassens opplæringsplaner, trenger en egen tilgang. Denne personen må få administrasjonsrettighet, og denne logger inn på planen via menyen som finnes under arbeidsplassens navn, oppe i høyre hjørnet på "Min side". Velg da "Opplæringsplan administrasjon". 

I denne visningen vil den med administrasjonstilgang ha oversikt over de ansatte sine opplæringsplaner, og den kan her signere for at ansatt har gjennomført opplæringen.  

Tilgang til administrasjonsrettigheter fås ved å kontakte lokal laboratorierådgiver. 

 

 

Sist oppdatert: 07.12.2023 08:36:50