Tilbakemeldingsrapporter og årsrapporter

Basert på innsendte data mottar legen eller poliklinikken en årlig tilbakemeldingsrapport der egne data sammenstilles med data fra andre som rapporterer inn.

Tilbakemeldingsrapporter allmennleger

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

Tilbakemeldingsrapporter poliklinikker

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

Årsrapporter

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

Eksempel fra en tilbakemeldingsrapport:

Prosentandel av type 1-diabetespasienter med dokumenterte prosedyrer