Tilbakemeldingsrapporter og årsrapporter

Basert på innsendte data mottar legen eller poliklinikken en årlig tilbakemeldingsrapport der egne data sammenstilles med data fra andre som rapporterer inn.

Fra 2019 publiserer vi adskilte årsrapporter for Diabetes type 1 og Diabetes type 2:

Årsrapport Diabetes type 1: 2019

Årsrapport Diabetes type 2: 2019

Årsrapporter

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

 

 

Tilbakemeldingsrapporter allmennleger

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

 

Tilbakemeldingsrapporter poliklinikker

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

2020

 

Eksempel fra en tilbakemeldingsrapport:

Prosentandel av type 1-diabetespasienter med dokumenterte prosedyrer