Tilbakemeldingsrapporter og årsrapporter

Basert på innsendte data mottar legen eller poliklinikken en årlig tilbakemeldingsrapport der egne data sammenstilles med data fra andre som rapporterer inn.

Fra 2019 publiserer vi adskilte årsrapporter for Diabetes type 1 og Diabetes type 2:

Årsrapporter Diabetes type 1:

Årsrapporter Diabetes type 2:

2019

2019

2020 

2020

 2021

 2021

 2022

 2022

   

 

 

Årsrapporter 2013 - 2018

Årsrapporter:

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

 

Tilbakemeldingsrapporter allmennleger og poliklinikker

Tilbakemeldingsrapporter allmennleger

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 2022

Tilbakemeldingsrapporter poliklinikker

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Eksempel fra en tilbakemeldingsrapport:

Prosentandel av type 1-diabetespasienter med dokumenterte prosedyrer