Interne kontrollresultater på "Min side"

Nå kan dere registrere resultater fra interne kvalitetskontroller på "Min side"

Publisert 2. oktober 2023 - oppdatert 2. oktober 2023

Fra i dag har deltakerne våre fått tilgang til et helt nytt verktøy på "Min side". Fra før har "Min side" blitt brukt til å registrere resultater fra de eksterne kontrollene som Noklus sender ut, men muligheten for også å registrere de interne kontrollresultatene samme sted har vært etterspurt fra flere av dere deltakere.

Endelig kan vi fortelle dere at løsningen er publisert!

Ny menyknapp på "Min side"

Den nye menyknappen Analytisk kvalitetskontroll omfatter nå både registrering av interne og eksterne kontrollresultater. Registrering av interne kontrollresultater er i denne omgang laget for kvantitative analysemetoder, det vil si de metodene som gir ut tallverdier som resultat. 


Oversikt over interne kvalitetskontroller

Listen over instrumentene i oversikten over interne kvalitetskontroller er knyttet til de instrumentene dere er registrert med i vårt eksterne kontrollprogram (Nokluskontroller). Dersom dere ikke finner instrumentet deres i listen, kan det skyldes at dere ikke er påmeldt ekstern kontroll for aktuell analyse. Da kan dere kontakte lokal laboratorierådgiver for påmelding. Noklus anbefaler at man er påmeldt eksterne kontrollprogram for de analysene man utfører.

I oversikten over interne kvalitetskontroller vises de tre siste kontrollresultatene for hvert instrument, og ved å holde markøren over de fargede linjene får dere opp dato, resultat og fasit.


Legge til kontrollfrekvens for hver analyse

Gode rutiner for jevnlig å analysere interne kvalitetskontroller er en viktig del av kvalitetssikringen. I det nye verktøyet kan dere legge inn hvor ofte dere skal analysere kontrollene, og det vil da stå dato for neste kontroll i oversiktsbildet, se eksempel i bildet over. For å legge til kontrollfrekvens for de ulike analysene, trykker dere på "Legg til kontrollfrekvens" og velger frekvens fra rullegardinen. 


Hva gjør vi når vi er registrert med ett instrument på Nokluskontrollen, men har flere instrumenter av samme type? 

Dere er gjerne påmeldt Nokluskontrollen med for eksempel ett glukoseinstrument, men har flere glukoseinstrumenter dere kontrollerer med interne kvalitetskontroller. Da kan dere velge "Opprett nytt kontrollskjema" fra oversiktsbildet for å legge til skjema for de andre instrumentene.  

Når dere registrerer skjema for flere like instrumenter, må dere legge inn kallenavn for hvert instrument for å skille skjemaene fra hverandre.


Registrere resultatene

Registreringsskjema åpnes ved å trykke på feltene med instrumentnavn eller redigeringsikonet. I skjemaet velges det hvilken kontroll man benytter, og det legges inn opplysninger om lotnummer og laveste og høyeste tillatte verdi. Fasitverdi regnes automatisk. Disse opplysningene vil bli liggende til neste gang, og ved nytt lotnummer må det legges inn nye opplysninger. 

Dato for utført kontroll velges, og lotnummer for reagens, resultat og initialer føres inn. Resultatet vil vises i historikk etter lagring. 


Hvordan bruker Noklus resultatene fra eksterne og interne kvalitetskontroller?

Noklus har tilgang til de kontrollresultatene som registreres på "Min side", både eksterne og interne kontroller. Fordelen med at Noklus kan se resultatene fra de interne kontrollene, er at laboratorierådgiverne da kan gi bedre rådgivning ved problemer og feilsøking. Men laboratorierådgiverne vil ikke overvåke disse resultatene, og det er derfor fremdeles deltaker som har ansvar for å påse at kontrollresultatene er innenfor oppgitte fasitområder. 

Noklus vil også kunne bruke anonymiserte data fra eksterne og interne kvalitetskontroller i arbeidet med kvalitetsforbedring. 

Takk til pilotdeltakerne

Underveis i utviklingen av verktøyet er dette blitt testet ut av noen av deltakerne våre, både sykehjem og legekontor. Vi takker disse pilotdeltakerne for nyttige tilbakemeldinger, som har ført til utbedringer og tilpasninger underveis. 

Sist oppdatert: 02.10.2023 12:03:54