Instrumenter som bruker serum/plasma

Resultatene fra disse glukose-instrumentene blir sammenliknet direkte med fasit fra en referansemetode. Dette gjelder både instrumenter som brukes i primærhelsetjenesten og instrumenter som brukes i sykehus og større private laboratorier. Dersom instrumentet har et avvik i ekstern kvalitetskontroll som er mindre enn 7,5 % fra riktig verdi, kan det brukes til diagnostikk av diabetes.