"Tumormarkører" er tema for workshopen

"Tumormarkører" er tema for workshopen på årets fagmøte

Publisert 13. januar 2023 - oppdatert 13. januar 2023

Hvert år arrangerer Noklus et fagmøte innen medisinsk biokjemi rettet mot helsepersonell ved sykehus- og private laboratorier. Årets fagmøte blir det 29. i rekken, og går av stabelen 14.-16. mars. Blant temaene som blir belyst finner vi harmonisering av analyser og kvalitetssikring av pipetter, mens tumormarkører er tema for workshopen.

Noklus ekspertgruppe står bak program og tema for fagmøtet

Det er Noklus sin seksjon "Sykehus og private laboratorier" som arrangerer fagmøtet, som består av en workshop og et hovedmøte. Programinnholdet bestemmes av en ekspertgruppe tilknyttet Noklus, som består av spesialister i medisinsk biokjemi og bioingeniører fra norske laboratorier. Anne Elisabeth Solsvik overtok nylig som leder for seksjonen "Sykehus og private laboratorier" i Noklus, og hun sier det er naturlig å samarbeide med ekspertisen når innholdet i programmet skal fastsettes.

"Ekspertgruppen kjenner godt til hva som rører seg rundt på laboratoriene, og hvilke utfordringer som er aktuelle å diskutere."

Hvorfor falt valget på "tumormarkører" som tema for årets workshop?

"Vi tror at problemstillinger knyttet til prøvetaking, analysering og svarrapportering av tumormarkører er aktuelle for de aller fleste norske laboratorier innen medisinsk biokjemi, og tilbakemeldinger så langt viser at mange er svært fornøyde med valg av årets tema for workshopen", sier Anne Elisabeth.

På spørsmål om det er andre tema på fagmøtet hun spesielt ønsker å trekke frem, svarer hun at harmonisering av analyser går som en rød tråd gjennom flere av foredragene. "Vi har fanget opp at dette er et tema mange laboratorieansatte og brukere av laboratorienes tjenester er opptatt av. Etter hvert som svar på pasientprøver blir tilgjengelig også for pasientene, blir det stadig viktigere at laboratoriene tilstreber å rapportere sammenlignbare resultater."

Årets fagmøte kan også skilte med et helt nytt tema på programmet, nemlig kvalitetssikring av pipetter. Anne Elisabeth tror dette er et aktuelt tema som mange laboratorier er interessert i å få belyst. "Vi legger til rette for gruppearbeid der kursdeltagerne kan utveksle erfaringer rundt hvordan man kvalitetssikrer pipetter i egne laboratorier", forteller Anne Elisabeth.

En viktig møteplass for fagmiljøet innen medisinsk biokjemi

Fagmøtet har 30-årsjubileum til neste år, og er en viktig møteplass for bioingeniører og legespesialister som arbeider ved større laboratorier. "I tillegg til å tilby et godt faglig program, er det viktig for oss at fagmøtet blir et godt møtested der bioingeniører og leger som jobber innen medisinsk biokjemi kan utveksle erfaringer", avslutter Anne Elisabeth.

Her finner du mer informasjon om fagmøtet, program for fagmøte og workshop, og påmelding.

Sist oppdatert: 13.01.2023 09:08:28