På innsiden: Norsk diabetesregister for voksne - Kan det være noe gøy å jobbe i et register?

På innsiden: Kan det være noe gøy å jobbe i et register?

Publisert 25. februar 2022 - oppdatert 4. mars 2022

"Så absolutt", sier en smilende og engasjert Karianne Fjeld Løvaas. Hun har vært seksjonsleder i Noklus for Norsk diabetesregister for voksne (NDV) siden 2007, og selv om hun skjønner at folk kanskje forbinder det å jobbe i et register med noe kjedelig, brenner hun for å spre budskapet om det motsatte. Bli med på innsiden når Karianne tar oss med på en omvisning i kulissene.

Ikke det minste kjedelig

Ifølge Karianne (til venstre) er det å jobbe i et register gøy. For oss andre som jobber ved hovedkontoret, er det lett å skjønne hva hun snakker om. Alle kjenner seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas og diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen som to kreative, hardtarbeidende og humørfylte virvelvinder som beveger seg raskt gjennom korridorene på hovedkontoret. Med seg har de nye tanker og ideer om hvordan de kan få enda flere til å levere data til registeret, og dermed bidra til å bedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Karianne forteller at registerets hovedmål er å forbedre kvaliteten på diabetesbehandlingen i hele landet. "Men for å si noe om kvaliteten på landsbasis, må vi ha stort tilfang av data. Derfor jobber vi med å øke dekningsgraden. Dette er et viktig, meningsfylt, givende og gøyt arbeid. Og hvem vil ikke ha en sånn jobb?", spør Karianne.

Karianne Fjeld Løvaas og Tone Vonheim Madsen

Karianne Fjeld Løvaas og Tone Vonheim Madsen

Bedre diabetesomsorg til hele Norge

"Vi jobber altså med ett mål for øyet, og det er å bedre diabetesomsorgen. For å kunne gjøre det, må vi først vite noe om hvordan kvaliteten er i utgangspunktet. Men da må vi ha de som sitter på dataene med på laget, og hvordan får vi det til? Det må gjøres så enkelt som mulig for pasientene selv å registrere data om sin diabetes, og registeret må stille gode verktøy til disposisjon for sykehus og legekontor. Verktøyene må i tillegg til å være et innsamlingsverktøy for registeret, kunne lette diabetesoppfølgingen for både legekontor og sykehus. Og så må vi være kreative i hvordan vi skal nå ut med informasjon om dette flotte tilbudet", sier Karianne.

Hovedbildet og dette bildet er Illustrasjoner brukt i kampanjen 2022.

Hovedbildet og dette bildet er Illustrasjoner brukt i kampanjen 2022.

Helsenorge og gode digitale verktøy for legene

"Vi har nylig koblet oss mot Helsenorge. Det har vært en spennende prosess for oss, og veldig nyttig for registeret. Pasienter med diabetes får nå en sms eller en e-post fra Helsenorge, der de blir spurt om å fylle ut et elektronisk spørreskjema om sin diabetes inne på Helsenorge sine nettsider. Ønsker de å registrere sine data, får vi data direkte fra pasientene selv inn i registeret vårt. Pasientene kan også reservere seg mot å stå i registeret på Helsenorge sine sider. Det er ikke mange som gjør det, men det er viktig at dette er en lett tilgjengelig mulighet for de som ønsker det."

"I tillegg har vi hatt det faglige ansvaret for to ulike digitale verktøy som sykehus og legekontor bruker i forbindelse med oppfølging av personer med diabetes. "Diabetesjournal" brukes på sykehus, og "diabetesskjema" brukes på legekontor. Dette er gode verktøy som er til hjelp for mange fastleger og ansatte på diabetespoliklinikkene i en travel hverdag", sier Karianne.

Vinn vinn-situasjon

"Verktøyene hjelper legene til å holde oversikten, og gjennomføre anbefalte undersøkelser av blant annet øyne, føtter og urin, noe som er viktig med tanke på å forebygge diabetes senkomplikasjoner. Det vi har her, er en typisk vinn vinn-situasjon. Legene får et godt verktøy til bruk i arbeidshverdagen sin, registeret får flere data som kan brukes i kvalitetsforbedring og forskning, og pasientene får et bedre tilbud", forteller en engasjert seksjonsleder.

Høy ranking på sykehusdelen

"Sykehusdelen av registeret fungerer så godt at det i år vil oppnå den høyeste stadievurdering som er mulig i et kvalitetsregister. Vi er veldig stolte av at vi har oppnådd så høy «ranking» på sykehus", sier Løvaas fornøyd. "Det har vi jobbet hardt for i mange år."

Første kvalitetsregister som samler inn data fra allmennpraksis

"Det er veldig motiverende å ha lykkes så bra med sykehusdelen, men vi kan ikke hvile på laurbærene av den grunn. Vi holder nemlig på med litt nybrottsarbeid", forteller Karianne. "Norsk diabetesregister for voksne er faktisk det første og hittil eneste kvalitetsregisteret som samler inn data fra allmennpraksis. Dette er veldig spennende arbeid, men også utfordrende", sier Karianne. "Med 5000 fastleger fordelt på 1500 legekontor sier det seg selv at bare det å nå ut med informasjon til alle, er en stor oppgave for vår lille stab på seks personer, med kun to i full stilling. Men optimister som vi er, satte vi oss fore å gjøre 2022 til vårt kampanjeår."

Kampanjeåret 2022

Målet med kampanjen er å øke dekningsgraden så mye at data med sikkerhet vil være representative for hele landet. I 2022 er derfor mye av fokuset rettet mot allmennpraksis, for å få flere og flere legekontor til å ta Noklus diabetesskjema i bruk. "Dette med markedsføring og kampanjer er litt nytt for oss", sier Karianne. "Generelt begynner vi etter hvert å bli eksperter på å gjøre "ting vi ikke kan". Det er alltid kjekt å få til noe nytt", sier Karianne.

Før jul i 2021 ble det kjørt en konkurranse på Facebook, der alle legekontor som sendte inn data fra Noklus diabetesskjema til Norsk diabetesregister for voksne på ti pasienter eller mer innen utgangen av 2021, ville være med i trekningen av en iPad. "Det var veldig gøy å følge med på effekten av den konkurransen", sier Karianne. "For tiden samarbeider vi med en fotograf, et designbyrå og et trykkeri for å få laget en ny brosjyre og nye roll up. I tillegg jobber vi med en film", forteller Karianne. "Så vi har mye spennende på gang. Vi holder også på å innhente registerdata fra legekontor i hele Norge og fra alle sykehusene", forteller Karianne.

Kurs, innlegg, webinar og stand

I tillegg til alt dette kan vi nevne at Norsk diabetesregister for voksne holder innlegg på kurs og konferanser, arrangerer webinarer og deltar selv på webinarer med innlegg, og blir nå etter hvert igjen å se på ulike konferanser med egen stand for Norsk diabetesregister for voksne. "Om du ser oss på en av disse konferansene, håper vi du kommer bort for en prat", sier Karianne.

"Da håper jeg at folk tror oss, når vi sier at det å jobbe i et register ikke er noe kjedelig. Ingen dager er like, det er varierte oppgaver og meningsfylt arbeid. Men det beste med jobben tror jeg allikevel må være alle de forskjellige menneskene vi kommer i kontakt med, og ikke minst at vi har det veldig gøy på jobb hver eneste dag", avslutter Karianne. 

 

 

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister
som ble opprettet i 2006. Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes.
Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

De som jobber i registeret, er: Seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas, diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen, statistiker Tony Ernes,
allmennlege Runar Berge Muelid, endokrinolog Grethe Ueland og medisinsk faglig ansvarlig/endokrinolog John Cooper.

Her kan du lese mer om Norsk diabetesregister for voksne

 

 

Sist oppdatert: 04.03.2022 10:14:52