Kurskalender >
E-læringskurs>
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehuslaboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Noklus Praksisprofil - et nyttig verktøy for legekontorene
Noklus Praksisprofil - et nyttig verktøy for legekontorene I en artikkel publisert i magasinet Utposten nr. 5- 2017 har Noklus en artikkel om Noklus Praksisprofil. Dette er et verktøy Noklus har utarbeidet som gjør det enkelt for fastlegene å få detaljert oversikt over egen rekvirering av laboratorieprøver og andre data om sin praksis. Les mer > >

Noklus med stand under Nidaroskongressen
Noklus med stand under Nidaroskongressen Den 15. Nidaroskongressen i rekken går av stabelen i Trondheim denne uken, og Noklus er til stede med stand tirsdag 17. oktober, onsdag 18. oktober og torsdag 19. oktober for å synliggjøre tilbudet fra Noklus. Kongressen samler leger og medarbeidere fra primærhelsetjenesten til ulike emnekurs og kurs innen samfunnsmedisin. Les mer > >

Foreslått bevilgning sikrer videreføring av hjemmetjenesteprosjektet
Foreslått bevilgning sikrer videreføring av hjemmetjenesteprosjektet Noklus er glad for at det i statsbudsjettet for 2018 foreslås å videreføre bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet. Det vil innebære at vi kan starte med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i minst fire nye fylker i løpet av 2018. Les mer > >

Hjemmetjenesten ser behovet for våre kompetansehevende tilbud
Hjemmetjenesten ser behovet for våre kompetansehevende tilbud «I vår hjemmetjeneste er det obligatorisk å ta Noklus e-læringskurs», sier Monica Dåvøy, leder for Heimetenesta, Høyanger sørside i Høyanger kommune. Det at vi kan supplere med gode e-læringskurs, gjør at alle har mulighet til få økt kompetanse.» E-læringskursene er bare ett av flere tilbud Noklus har tilgjengelig for sine deltakere i hjemmetjenesten. Les mer > >

Samarbeid for å redusere antibiotikabruk
Samarbeid for å redusere antibiotikabruk Noklus har iverksatt ulike tiltak for å bidra til helsemyndighetenes satsning for å redusere bruk av antibiotika. Temaet ble viet mye plass under jubileumskonferansen vår i september. I forkant av konferansen var Noklus i møte både med Folkehelseinstituttet og Antibiotikasenteret for primærmedisin for å orientere om Noklus, og det arbeidet vi gjør innen dette feltet. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no