Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020

10.-12. mars 2020 blir det arrangert fagmøte innen medisinsk biokjemi for sykehus- og private laboratorier på Solstrand hotell i Os. Tema for årets workshop er "Kvalitetssikring av blodgassanalyser" - et etterlengtet, vanskelig og viktig tema. Frist for påmelding er 26. januar.
Les mer > >

Ledig stilling som allmennlege i Noklus - 50 % stilling

Vi har ledig en stilling som allmennlege i 50 % stilling, og søker en person som ønsker å arbeide for økt laboratoriefaglig kunnskap blant allmennleger. Noklus prioriterer høy faglig kompetanse, er en aktiv og utadrettet virksomhet og har et nært samarbeid med relevante fagmiljø som f. eks. de allmennmedisinske fagmiljøene. Søknadsfrist 3. februar 2020.
Les mer > >

Nordisk kongress i medisinsk biokjemi - Trondheim

9.-12. juni 2020 arrangeres Nordisk kongress i medisinsk biokjemi i Trondheim. Det vitenskapelige programmet omfatter svært aktuelle tema for alle som jobber innen medisinsk laboratorievirksomhet, og Noklus er godt representert blant foredragsholderne fra inn- og utland.
Les mer > >

Utsendelsesplan våren 2020

Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Årets første kontrollutsendelse skjer allerede mandag 6. januar 2020.
Les mer > >

Månedens tema, januar: "Årskontroll diabetes"

Godt nytt år! Vi starter året med en ny plakat i serien "Månedens tema". Plakaten skal minne både helsepersonell og pasienter om årskontrollen som bør utføres på personer med diabetes. Plakaten egner seg til å henge på venterommet.
Les mer > >

Avvikshåndtering - for pasientens skyld

I siste utgave av fagbladet Helsesekretæren, nr. 6-2019, kan dere i spalten "Fra laben" lese om avvikshåndtering. Vi streber etter god kvalitet og sikkerhet i det vi gjør - for pasientens del - og avvikshåndtering er en del av dette. Er du kjent med systemet for rapportering av avvik på din arbeidsplass?
Les mer > >

Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig

Prøvesvarene kan være falsk for høye eller for lave, og er den vanligste årsaken til at blodprøver avvises i laboratoriet. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry Laboratory Medicin (CCLM), ser artikkelforfatterne fra et nordisk hemolyseprosjekt nærmere på håndtering av hemolyserte serumprøver i medisinsk biokjemiske laboratorier.
Les mer > >

Strengere krav til HbA1c-instrumenter

En stadig forbedring av analysemetodene gjør at kvalitetskravene som ble satt til HbA1c-instrumentene i 2012 nå er for vide. Noklus har derfor vedtatt å snevre inn kvalitetskravene til HbA1c-instrument som benyttes til diagnostikk av diabetes.

Les mer > >

Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av cobas b 101 for måling av CRP. Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til cobas b 101 CRP, både i bruk under optimale forhold av erfarent laboratoriepersonell og under reelle forhold av brukere i primærhelsetjenesten.​
Les mer > >

Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?

Dette spørsmålet stilles i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren. Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo tar opp dette viktige temaet som handler om blodprøvetaking og tvang, og leseren får blant annet tips til hvordan man kan trygge et barn som er redd for blodprøvetaking.
Les mer > >

Side1 av 37Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen