Styret i Noklus

Styret har vanligvis to møter i året, og har følgende sammensetning (2020 – 2023):

  • Geir Riise (leder), generalsekretær i Legeforeningen
  • Marit Hermansen, president i Legeforeningen
  • Peter Christersson, Legeforeningen
  • Lars Vorland, Staten v/Helse Nord-Norge RHF
  • Svein Høegh Henrichsen, Staten v/Helsedirektoratet
  • Joakim Eikeland, Norsk selskap for medisinsk biokjemi
  • Anne Gamme (observatør), Kommunesektorens organisasjon
  • Sverre Sandberg (observatør), Noklus
  • Siri Fauli (sekretær), Noklus

 

Styret for stiftelsen "Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet" fungerer også som styret for Noklus, og oppnevnes for 4 år. Styret har ansvaret for den overordnete strategien og fatter vedtak i saker av prinsipiell betydning. Leder for Noklus møter i Styret.