Ekstern kvalitetssikring

Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring av analyser som benyttes ved medisinske laboratorier i spesialist- og primærhelsetjenesten. Deltakere i Noklus får tilsendt kontrollprøver der konsentrasjonen er ukjent for mottaker. Resultatene blir vurdert mot fasit og mot resultater fra andre deltakere som benytter samme type instrument/metode.

I tillegg til vurdering av analysekvaliteten hos den enkelte deltaker, kan analysekvaliteten for de ulike instrumentene også sammenliknes. Noklus får god informasjon om hvilke instrumenter som fungerer godt.

Mer informasjon om Ekstern kvalitetssikring