Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig og i samsvar med pasientens beho" />

Kvalitetspolitikk og styringssystem

Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig og i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.

Våre tjenester skal være lett tilgjengelige, tilpasset våre deltakeres behov, være kunnskapsbasert og leveres av høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vårt styringssystem skal være i samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO/IEC 17043:2010.

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'isPortrait'
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at ASP._Page_app_plugins_imageshopeditor_grid_picture_screentek_render_picture_cshtml.Execute() in C:\dbase\noklus\app_plugins\imageshopeditor\grid_picture\screentek-render-picture.cshtml:line 6
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\dbase\noklus\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20