Norsk diabetesregister for voksne

  • Hvordan henter jeg frem skjemaet når det ikke popper opp?
  • Jeg har ikonet til diabetesskjemaet på skrivebordet, men har aldri brukt skjemaet selv. Hva må jeg gjøre for å få det til å fungere?
  • Hvis en pasient følges opp på en diabetespoliklinikk som bruker diabetesskjema, og samme pasient også har en fastlege som bruker skjema, vil dataene på denne pasienten samkjøres på noe vis?
  • Deltaker nr. xxxx får ikke sendt inn data.
  • Hva betyr «10 års risiko for hjerte og kar sykdom»? Hva ligger til grunn for beregningen?
  • Har dere et bilde av hvor man skal klikke når man skal sende inn data?
  • Har du noen gode eksempler på hva man kan bruke tilbakemeldingsrapporten til?
  • Er det mulig å søke opp/lete fram liste over pasienter som f.eks ikke har fått målt AKR i år?
  • Finner ikke ikonet for diabetesskjemaet på skrivebordet hos deltaker. Hvordan ser det ut?