Programvare og installasjonsveiledning for CGM Allmenn

Noklus diabetesskjema er nå tilgjengelig i Medrave på en ny og moderne teknisk plattform. Kunder som ønsker diabetesskjemaet må signere en databehandleravtale og en avtale om driftskostnader med Medrave AS. Ta kontakt med Noklus og vi vil videreformidle kontakt slik at dere mottar et tilbudsbrev.

Den gamle programvaren vil bli faset ut og er ikke lenger tilgjengelig for nyinstallasjoner. Support på den gamle programvaren vil være tilgjengelig inntil videre.

Legekontor som installerte Noklus diabetesskjema før 20. januar 2020 (den gamle programvaren) og har spørsmål om den kan ta kontakt med Noklus.

Kontaktinfo:  noklus@noklus.no eller telefon 55979500/-19/-16.