Programvare for CGM allmenn-kunder

Noklus diabetesskjema er nå lagt over på Medrave-plattformen for CGM allmenn-kunder.  Den gamle programvaren som er installert på mange legekontor fungerer fortsatt mange steder, men vil etter hvert fases ut da den tekniske plattformen begynner å bli utdatert.

Det er Medrave Software AS som distribuerer programvaren for nye kunder.

Prisen er kroner 800 per fastlege/år inklusive moms. Inklusive i prisen er installasjon, automatiske oppdateringer og automatisk innsending av data til Norsk diabetesregister for voksne. Det følger også med Medrave-rapporter på pasientoversikt og statistikk samt kliniske indikatorer for diabetespasientene. Se rapportene her.  Dersom du ønsker tilbud eller mer informasjon om Noklus diabetesskjema i Medrave kan du ta kontakt på  noklus@noklus.no eller telefon 55979500/-16/-19.