Pridok

Pridok programmerer inn Noklus diabetesskkjema i sin programvare. Arbeidet pågår høsten 2021. Dersom du ønsker en melding fra oss når dette er klart, kan du sende en mail om det til noklus@noklus.no