Pasientsky/Hove total

Registeret har ingen informasjon om når diabetesskjema vil bli tilgjengelig for Pasientsky/Hove total. Kontakt evt journalleverandøren for mer info.