Innsending i praksis for de ulike journalsystemene

Innsending av data foregår noe ulikt basert på hvilken løsning for Noklus diabetesskjema man har. For noen går innsendingen kontinuerlig, for andre er det innsending en gang per år (januar hvert år). Se vedlagte pdf. For å finne ut hvordan innsendingen foregår for ditt journalsystem. Ta kontakt på noklus@noklus.no dersom spørsmål

Innsending av data til Norsk diabetesregister for voksne