Utprøvinger og evalueringer

Utprøving av antigen hurtigtester

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert følgende rapporter fra utprøving av hurtigtester for pasientnær analysering av SARS-CoV-2 Antigen (Ag). Testene er beregnet for helsepersonell.

Utprøving av antigen hurtigtester i samarbeid med Helsedirektoratet

Noklus sin rolle ved sistnevnte utprøving var å bidra når smitteutbrudd rundt i landet skulle inkluderes i utprøvingen. Vi bidro med opplæring og veiledning av personale ved de aktuelle teststasjonene. I tillegg utarbeidet vi laboratorieprosedyre for testen. Overlege Mette Tollånes i Noklus deltok i evalueringsgruppen ledet av Helsedirektoratet.

Utprøving av antistoff hurtigtester

Informasjon til leverandører og produsenter av antistoffhurtigtester: Det er ikke bestemt om det vil bli flere utprøvinger, men informasjon vil i tilfelle bli tilgjengelig her.

Evaluation of 2 rapid tests for detection og antibodies against SARS-CoV-2
(Mai 2022)

Evaluation of 32 rapid tests for detection of IgG antibodies against SARS-CoV-2
(Revidert januar 2021)

Evaluation of eleven rapid tests for detection of antibodies against SARS-CoV-2
(April 2020)