E-læringskurs covid-19

E-læringskurs covid-19 - tilgjengelig for alle

Klikk her for å åpne kursene (Brukernavn: elæring - Passord: kursforalle)

Deltakere i Noklus bruker sin vanlige innlogging.

Informasjon om e-læringskursene:

1) E-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19
Noklus har utarbeidet et e-læringskurs om bruk av laboratorieprøver ved covid-19. Kurset drøfter praktisk bruk av PCR-test for SARS-CoV-2, serologiske tester for covid-19 og antigen hurtigtest for SARS-CoV-2. 

Målgruppe: Allmennleger og sykehjemsleger. I tillegg vil kurset også være nyttig for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger.

Godkjenning: Kurset er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialitetene allmennmedisin og arbeidsmedisin. Her er informasjon på Legeforeningens hjemmeside.

Her kan du lese mer om e-læringskurset "Covid-19 - e-læring for leger - nå som tellende kurs".

2) E-læringskurs om prøvetaking ved covid-19

Kurset tar for seg prøvetakers rolle ved covid-19 og gir praktisk opplæring i hvordan gjennomføre prøvetaking fra øvre luftveier til covid-19. I tillegg omtales laboratorieprøvers betydning i arbeidet med covid-19, hvordan få på plass testrutiner og bruk av antigen hurtigtest.

Målgruppe: Alle som skal gjennomføre prøvetaking ved covid-19.

Her kan du lese mer om e-læringskurset "Prøvetaking ved covid-19".