Rådgivende arbeidsgruppe

Det er etablert en rådgivende arbeidsgruppe som følger prosjektet og gir råd og innspill. Denne gruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, Kommunene, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, og en hjemmetjeneste som deltar i Noklus.