Utsendelsesplan eksterne kontroller

Måned  Noklus utsendelsesplan vår 2020 Dato utsendelse
Januar  Urin dyppekultur 06.01.20
 D-dimer 06.01.20
 Urin-albumin 13.01.20
 Koagulasjon til SPL-deltakere 1) 14.01.20
 HbA1c 20.01.20
 CRP hjertemarkør kun til SPL-deltakere 27.01.20
 CRP infeksjonsparameter kun til SPL-deltakere 27.01.20
 Hjertemarkører kun til SPL-deltakere 28.01.20*
 Mononukleose, heterofile antistoff 27.01.20
Februar  Troponin T 10.02.20
Mars  CRP 09.03.20
 Glukose 09.03.20
 Hemoglobin 09.03.20
 Pre- og postanalyse 16.03.20
 PT-INR 16.03.20
 Hjertemarkører kun til SPL-deltakere 10.03.20*
 Koagulasjon kun til SPL-deltakere 1) 17.03.20
 Hematologi 3) 23.03.20
April  Urinstrimmel 20.04.20
 hCG i urin 20.04.20
 Hematologi kun til SPL-deltakere 2) 21.04.20
Mai  HbA1c 04.05.20
 Blod i feces 11.05.20
 Helicobacter pylori, antistoff 25.05.20

Juni
 Hjertemarkører kun til SPL-deltakere 02.06.20*
 CRP hjertemarkør kun til SPL-deltakere 08.06.20
 CRP infeksjonsparameter kun til SPL-deltakere 08.06.20
 Hematologi kun til SPL-deltakere 2) 09.06.20
*   Endret utsendelsesdato i forhold til opprinnelig plan

 

SPL: Noklus, Seksjon for Sykehus- og private laboratorier

1) Koagulasjon til SPL-deltakere omfatter følgende komponenter: PT-INR, APTT og fibrinogen
2) Hematologi til SPL-deltakere omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF (hematokritt),
MCV, MCH, MCHC, TPK, RDW, Retikulocytter og Hemoglobininnhold i retikulocytter, 5-parts DIFF
3) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF (hematokritt), MCV og TPK. 

Oppdatert 05.03.2020