Ung, trett og slapp

Ung, trett og slapp (lav pretest sannynlighet for alvorlig sykdom), utredning

  • Hemoblogin (Hb)
  • Leukocytter
  • HbA1c
  • Vitamin B12
  • Ferritin
  • TSH