Stoffskifte/Thyroidea

Primærutredning thyroidea – hypo/hypertyreose?

 • TSH

Sekundærutredning hypotyreose

 • TSH
 • FT4
 • Anti-TPO

Sekundærutrening hypertyreose

 • TSH
 • FT4
 • FT3
 • TRAS (alternativt TSI)
 • Hemoglobin*
 • Trombocytter*
 • Leukocytter m/differensialtelling*
 • ALAT*

*Før oppstart av tyreostatika


Ktr stabil primær hypotyreose (levotyroksin behandling)

 • TSH

Ktr hypertyreose

 • TSH
 • FT4
 • FT3