Osteoporose

Utredning

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Trombocytter
 • Kreatinin
 • eGFR
 • CRP
 • GT
 • ALP
 • ALAT
 • 25-OH vitamin D
 • Kalsium*
 • Fosfat

*Det er vanlig å måle albumin i tillegg til totalt kalsium når man vil vurdere kalsiumnivå, selv om det etter hvert fins evidens for at algoritmene for å justere kalsium basert på albuminnivå er lite anvendbare i praksis (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29627804). Dersom klinikeren ikke stoler på det totale kalsiumnivået, bør fritt kalsium rekvireres.