Menstruasjonsforstyrrelser/Klimakterium

Sekundær amenore

  • U-hCG
  • FSH
  • LH
  • Østradiol
  • Prolaktin
  • TSH


Klimakterium?*

  • FSH
  • LH
  • Østradiol

*Ved tidlig menopause (<40 år) bør man utrede mtp på annen endokrin svikt

Ovulasjon?

  • Progesteron*

*Prøvetakingen en uke før forventet menstruasjon/21. syklusdag