Medikamentoppfølging

Lavdose Metotrexat, kontroll

 • Hemoglobin
 • Leukocytter m/differensialtelling
 • Trombocytter
 • ALAT
 • Kreatinin
 • eGFR

Kommentar: Anbefalt kontrollintervall varierer og må avklares individuelt. Serum Metotrexat ved lavdosebehandling er normalt ikke indisert.


Litium, halvårlig kontroll (stabil pasient)

 • Litium
 • Kreatinin
 • eGFR
 • Kalsium*
 • TSH

*Det er vanlig å måle albumin i tillegg til totalt kalsium når man vil vurdere kalsiumnivå, selv om det etter hvert fins evidens for at algoritmene for å justere kalsium basert på albuminnivå er lite anvendbare i praksis (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29627804). Dersom klinikeren ikke stoler på det totale kalsiumnivået, bør fritt kalsium rekvireres.