Lipoproteinforstyrrelser

Lipoproteinforstyrrelser

Vurdering av kardiovaskulær risiko og indikasjon for medikamentell behandling

  • Kolesterol
  • HDL-kolesterol
  • LDL-kolesterol
  • Triglyserid
  • HbA1c


Statinkontroll, første behandlingsår (6-12 uker etter oppstart og etter ett år) *

  • Kolesterol
  • HDL-kolesterol
  • LDL-kolesterol
  • Triglyserid
  • ALAT

 
*
CK kun ved nye/forverrede muskelsmerter