Kronisk nyresykdom

Kronisk nyresykdom stadium 1-2 (eGFR>60 ml/min/1.73 m²), årlig kontroll

 • Kreatinin
 • eGFR
 • U-Albumin/kreatinin-ratio
 • Hemoglobin
 • Kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • Triglyserid
 • HbA1c

 

Kronisk nyresykdom stadium 3a (eGFR 45-60 ml/min/1.73 m²), kontroll hver 6. måned

 • Kreatinin
 • eGFR
 • karbamid
 • U-Albumin/kreatinin-ratio
 • Hemoglobin
 • Natrium
 • Kalium
 • Kalsium*
 • Fosfat

 • Årlig:
  • Kolesterol
  • HDL-kolesterol
  • LDL-kolesterol
  • Triglyserid
  • HbA1c

 • Vurdér:
  • henvisning spesialist
  • PTH

 

Kronisk nyresykdom stadium 3b eller høyere (eGFR <45 ml/min/1.73 m²)

 • Henvis spesialist!

*Det er vanlig å måle albumin i tillegg til totalt kalsium når man vil vurdere kalsiumnivå, selv om det etter hvert fins evidens for at algoritmene for å justere kalsium basert på albuminnivå er lite anvendbare i praksis (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29627804). Dersom klinikeren ikke stoler på det totale kalsiumnivået, bør fritt kalsium rekvireres.

Kommentar: Anbefalt kontrollhyppighet er avhengig av flere variabler som progresjonshastighet, grad av proteinuri, komorbiditet og blodtrykk.