Koagulasjon (blødning, trombose)

Blødningstendens:

 • Hemoglobin (Hb)
 • Leukocytter
 • Diff.telling
 • Trombocytter
 • APTT
 • PT-INR
 • Fibrinogen

Gjennomgått trombose (indikasjon: kfr. lokal lab)

 • Anti-Cardiolipin IgG
 • Anti-Cardiolipin IgM
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgG
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgM
 • Lupus Antikoagulant
 • Antitrombin
 • Protein C
 • Protein S, fritt
 • Protrombinmutasjon
 • Faktor V leidenmutasjon

Antifosfolipidsyndrom (indikasjon: kfr. lokal lab)

 • Anti-Cardiolipin IgG
 • Anti-Cardiolipin IgM
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgG
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgM
 • Lupus Antikoagulant