Hjertesvikt

Hjertesvikt, årskontroll

  • Hemoglobin
  • Kreatinin
  • eGFR
  • Natrium
  • Kalium


Kommentar:
Natriuretisk peptid (oftest NT-proBNP) anbefales målt rutinemessig på hjertesviktpoliklinikk. Man må anta at de friskeste hjertesviktpasientene følges i primærhelsetjenesten. Vi har ikke funnet evidens for at det å monitorere og styre behandling av denne pasientgruppen med årlig måling av natriuretisk peptid, bedrer deres utfall. Vi foreslår derfor at NT-proBNP ikke inkluderes rutinemessig oppfølging i primærhelsetjenesten.