Råd vedrørende rekvirering av analyser ved gitte problemstillinger

Noklus arbeider bl.a. for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet anbefalinger for bruk av analyser ved ulike kliniske problemstillinger.

Noklus' anbefalte analyser kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene og bidra til:

  • at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling
  • at man unngår overforbruk av laboratorieundersøkelser
  • at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til

Noklus har tatt utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og forslag til «analysepakker» fra større medisinske laboratorier. Anbefalingene har vært på ekstern høring til bl.a. Helsedirektoratet, Legeforeningen og de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge.


Anbefalte analyser ved utvalgte kliniske problemstillinger i primærhelsetjenesten