Råd vedrørende analyserepertoar

Noklus har utarbeidet veiledere med forslag til analyserepertoar ved ulike driftsenheter i primærhelsetjenesten:

Analyserepertoar legekontor

Analyserepertoar sykehjem (også aktuelt for andre enheter i primærhelsetjenesten)

Laboratorietilbud hjemmetjeneste

Laboratorietilbud legevakt

 

Kontakt laboratoriekonsulent