Ekstern kvalitetssikring

Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring av analyser som benyttes ved store og små medisinske laboratorier.
Ved å delta i ekstern kvalitetssikring får deltakerne:

  • Tilsendt kontroller fra 1 til 8 ganger årlig for hvert program de deltar på.
  • Vurdering av kontrollresultatene med dokumentasjon på om resultatene er riktig i forhold til andre som benytter samme metode, og (der det er mulig) om de er riktig i forhold til en sann verdi.
  • Spørreundersøkelser om praksis innen pre- og postanalytisk arbeid og rapporter fra disse med egne resultater og samlete oversikter. 

Oversikt over tilgjengelige kontrollprogram

Utsendelsesplan for eksterne kontroller

Påmelding kontrollprogram:

Kontakt din lokale laboratoriekonsulent for å:

  • Melde på/av kontrollprogram.
  • Melde fra om endring av instrument/metode.
  • Melde flytting/endring i adresse.