Kvalitetssikring av PNA glukose instrument i sykehus

Kvalitetssikring av PNA glukose instrumenter i sykehus prosjektet

Tema for workshop på Fagmøte for sykehus- og private laboratorier våren 2019 var PNA utstyr i norske sykehus. I forkant av fagmøtet opprettet Noklus en prosjektgruppe med medlemmer fra flere norske sykehus og ansatte i Noklus. Gruppen laget først en elektronisk kartlegging av totalomfanget av PNA utstyr på norske sykehus. Denne ble grunnlaget for workshopen i 2019. Kartleggingen viste at 100 % av sykehusene som svarte, utførte glukoseanalyser pasientnært. For å få en bedre oversikt over rutiner og kvalitetssikring av glukoseanalysen utført pasientnært, ble det i september 2019 sent ut en ny kartlegging som bare omhandlet glukose. Det var store ulikheter i hvordan sykehusavdelingene anskaffer, lærer opp, vedlikeholder og drifter glukoseinstrumenter. Svarene tydeliggjorde et behov for en nasjonal veileder for kvalitetssikring av glukoseanalysen og glukose-instrumentene som brukes pasientnært på sykehus.


Prosjektgruppens videre oppgaver er å:

  • Utarbeide en veileder for kvalitetssikring av glukoseanalysen og glukoseinstrumentene som brukes pasientnært på sykehus.


Delmål:

  • Utarbeide forslag til hovedmomenter i veilederen
  • Utarbeide gruppeoppgaver til fagmøtet våren 2020 der norske medisinske laboratorier deltar og kan gi innspill til momentene i veilederen
  • Utarbeide forslag til veileder innen 2020

 

Forslag til veilederen som utarbeides, må høres hos aktuelle organisasjoner og fora som NSMB, BFI, sykehuslaboratorier og ekspertgruppen i Noklus innen medisinsk biokjemi tilknyttet Seksjon for sykehus- og private laboratorier.

 

Mer informasjon om prosjektet legges ut etter hvert.

Har dere spørsmål? Ta kontakt med Wenche Iren Bjelkarøy