Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod

Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod

Det arrangeres nytt hematologikurs med fokus på morfologi i perifert blod for bioingeniører og leger i medisinske laboratorier som jobber med hematologisk analyse og vurdering av blodutstryk. Kurset holdes 6.-8.9.2022 på Hotel Atlantic Sandefjord.

Dette er et tilsvarende hematologikurs som Noklus tidligere har arrangert (sist oktober 2021).

Detaljert program og lenke til påmelding sendes til laboratoriene og ligger i Kurskalender på Noklus sin hjemmeside.