Fagmøte 2020

Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier 
10-12 mars 2020.

Tid Tittel Foredragsholder Arbeidssted Lydfil
Tirsdag 10. mars
WORKSHOP: Kvalitetssikring av blodgass instrument
13:00 - 13:10 Velkommen og introduksjon til WS Gunn B B Kristensen Noklus  
13:10 - 13:40 Teoridel 1: Syre-basebalanse og blodgass analyser Bård Ingvaldsen OUS, Ullevål  
13:40 - 14:10 Teoridel 2: Syre-basebalanse og blodgass analyser Bård Ingvaldsen OUS, Ullevål  
14:10 - 14:25 Historisk tilbakeblikk på blodgass Johan Kofstad    
14:40 - 15:10 Viktige preanalytiske feilkilder ved analysering av blodgass Margunn Tøsdal HUS, MBF  
15:10 - 16:10 Gruppearbeid (preanalyse)  Alle    
16:10 - 16:30 Oppsummering Alle (Margunn Tøsdal) Haukeland Universitetssykhus  
16:30 - 16:45 Kvalitetssikring av blodgassinstrumenter - EKV program Gunn B B Kristensen Noklus  
16:45 - 16:55 Kvalitetssikring av blodgassinstrumenter - erfaring fra HUS Suganthan Sivanesan HUS, MBF  

16:55 -
17:05

Kvalitetssikring av blodgassinstrumenter - erfaring fra AHUS Stine Elisabeth Haugland AHUS  

17:05
-
17:15

Kvalitetssikring av blodgassinstrumenter - erfaring fra OUS Tone Merethe Kaasbøll-Hay OUS, Ullevål  

17:35 -
18:35

Gruppearbeid kvalitetssikring (IQC + EKV + alternativ måte) Alle    

18:35 -
18:55

Oppsummering Alle    
Onsdag 11. mars
WORKSHOP fortsetter
08:30 - 09:15 Krav til analysekvalitet Blodgass-instrumenter Karin Toska OUS, Ullevål  
09:15 - 10:15 Gruppearbeid (Kvalitetskrav) Alle    
10:15 -
10:35
Oppsummering Alle (Karin Toska)    
10:50 - 11:10 Avslutning og oppsummering Workshop - veien videre? Gunn B B Kristensen Noklus  
Ordinært Fagmøte for sykehuslaboratorier og private laboratorier
11:30 - 11:40 Velkommen Sverre Sandberg Noklus  
Nytt fra Noklus
11:40 - 11:55 Informasjon fra Noklus Gunn B B Kristensen Noklus  
11:55 - 12:15 Kvalitetsindikatorer - resultater fra utsendelse 2019 Gunn B B Kristensen Noklus  
12:15 - 12:35 Hvordan teste for reagens lot-til-lot forskjeller? Nytt prosjekt. Anne Elisabeth Solsvik Noklus  
13:35 - 13:55 Pasientresultater som EQA - Percentiler/Flagger programmet Anne Elisabeth Solsvik Noklus  
Glukose
13:55 - 14:15 Diagnostikk ved svangerskapsdiabetes Sverre Sandberg Noklus  
14:15 - 14:30 Prøvematerialets betydning for glukosesvaret Astrid-Mette Husøy HUS, MBF  
14:30 - 14:45 Ulike prøverør til forsendelse ved glukosebelastning - oppsummering av Noklus-gruppen for årets tema - diabetes Lutz Schwettmann Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund Sjukehus  
14:45 - 15:25 Diskusjon - ledet av Sverre Alle    
HbA1c
15:45 - 16:05 Endrete krav til HbA1c. Er vi gode nok? Nina Gade Christensen Noklus  
Gruppearbeid: Kvalitetssikring av PNA glukose
16:05 - 16:35 Info om pågående arbeid med ny veileder Wenche Iren Bjelkarøy Noklus  
16:35 - 17:35 Gruppearbeid Alle    
17:35
- 17:55
Diskusjon Wenche Iren Bjelkarøy Noklus  
Torsdag 12. mars
Harmonisering - standardisering -
samme beslutningsgrenser - ulike referansegrenser
08:45 - 09:15 Tyreoideasykdommer Jens Petter Berg UiO  
09:15 - 09:45 Harmonisering av tyreoideafunksjonstester Jens Petter Berg UiO  
09:45 - 10:15 Betydningen av metodespesifikke referanseområder i diagnostikken av hypo- og hypercortisolisme Grethe Ueland HUS, seksjon for endokrinologi  
10:35 - 11:00 Ulik rekvireringspraksis Erik Koldberg Amundsen OUS, Ullevål  
Allergi og immunologi
11:00 - 11:30 Klinisk bruk av allergianalyser Torgeir Storås HUS, seksjon for klinisk spesialallergologi  
11:35 - 12:00 Allergitester - utfordringer i laboratoriet Torunn Apelseth HUS, AIT  
Akkreditering
13:00 - 13:30 Erfaring og fokusområder ved bedømming av medisinske laboratorier med vekt på bedømming av SLP/EKV Beate Brekke Hellerud Norsk Akkreditering (NA)  
13:30 - 13:45 Diskusjon Sverre Sandberg Noklus  
Innlegg fra laboratoriene
13:45 - 14:00 Revisjon av ISO 15189 Ida Mari Haugom Fürst medisinsk laboratorium  
14:00 - 14:15 EKV-resultater som ikke gir forventede svar - har de tukla med det? Charlotte Brunstøl HUS, MBF  
14:25 - 14:55 Bruk og tolkning av blodgassanalyser - fallgruver Gunhild Holmås Helse Bergen HF, overlege KSK intensiv, Kirurgisk serviceklinikk  
14:55 - 15:10 HCO3- i serum Brit Ragnhild Gauksås SUS, avd. for med. biokjemi  
Avslutning
15:10 - 15:15 Avslutning Gunn B B Kristensen Noklus  
Slutt

Fagmøte 2018 og 2019.

Informasjon fra fagmøter før 2018 finner dere på NKK's gamle hjemmeside http://www.nkk-ekv.com/.