Fagmøte 2019

Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier 
12.-14. mars 2019.

Tid Tittel Foredragsholder Arbeidssted Lydfil
Tirsdag 12. mars
WORKSHOP: Pasientnær analysering (PNA)
12:30 - 12:40 Velkommen og informasjon om workshop Wenche Iren Bjelkarøy Noklus  
12:40 - 13:10 Fordeler og utfordringer med pasientnær analysering Sverre Sandberg Noklus  
13:10 - 13:40 Resultater fra kartleggingen av PNA ved norske sykehus Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Lydfil
13:40 - 14:00 PNA organisering ved St Olavs hospital Veronica Sommer St Olavs Hospital  
14:00 - 14:20 PNA organisering ved Rikshospitalet- en akkreditert virksomhet Ingrid Jønsson Horgen OUS, Rikshospitlet  
14:20 - 15:35 Gruppearbeid 1 - Ulike måter å være organisert på + Oppsummering Alle    
15:50 - 16:10 Opplæring i PNA - hva gjør vi på Haukeland Universitetssjukehus? Anne Gro Tyse Haukeland Universitetssykhus  
16:10 - 17:30 Gruppearbeid 2 - Hvordan opplæring er organisert Alle    
17:30 - 18:00 Oppsummering opplæring - Gruppearbeid 2 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus  
Onsdag 13. mars
WORKSHOP fortsetter
08:30 - 09:00 Sirkulasjonens betydning for glukose-nivået Karin Toska OUS, Ullevål  
09:00 - 09:20 Kvalitetssikring av PNA. Hva, hvem, hvordan? Intro til gruppearbeid Ingrid Jønsson Horgen OUS, Rikshospitlet  
09:20 - 10:20 Gruppearbeid 3 - Kvalitetsikring av PNA Alle    
10:20 - 10:40 Oppsummering Kvalitetssikring - Gruppearbeid 3 Alle    
10:55 - 11:15 Avslutning og oppsummering Workshop - veien videre? Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Lydfil
Ordinært Fagmøte for sykehuslaboratorier og private laboratorier
12:30 - 12:40 Velkommen Sverre Sandberg Noklus  
Nytt fra Noklus (Gunn Kristensen)
12:40 - 13:00 Informasjon fra Noklus Gunn B B Kristensen Noklus Lydfil
13:00 - 13:25 Nasjonale kvalitetsindikatorer Gunn B B Kristensen Noklus Lydfil
13:25 - 13:45 Invitasjon til deltakelse i Lot-til-lot prosjekt Anne Elisabeth Solsvik Noklus Lydfil
13:45 - 14:05 Percentiler-programmet Anne Elisabeth Solsvik Noklus Lydfil
Referansegrenser
14:25 - 14:35 Intro til gruppearbeid Sverre Sandberg Noklus Lydfil
Gruppearbeid: Referansegrenser
14:35 - 15:35 Gruppearbeid - Hvordan gjør vi det i dag? Alle    
15:35 - 16:20 Hvordan etablere og verifisere referansegrenser? Elvar Theodorsen Universitetssykehuset Linköping Lydfil
16:20 - 17:00 Diskusjon/paneldebatt? Alle    
Torsdag 14. mars
Troponiner
09:00 - 09:30 Beslutningsgrenser eller referanseområder: Betyr det noko for laboratoriet? - Akutt hjerteinfarkt som eksempel Kristin Moberg Aakre Haukeland Universitetssykehus Lydfil
09:30 - 10:00 Resultater fra Tromsøundersøkelsen Maria Averina UNN  
TSH analysen
10:20 - 10:45 Metodeuavhengige aksjonsgrenser - metodeavhengige referanseområder Jens Petter Berg UiO  
10:45 - 11:10 Interferens i Roche thyroidea-assays Louise J. Koren Dahll Hormonlaboratoriet, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS Lydfil
11:10 - 11:30 Hvorfor hormoner bør sees i sammenheng Per Medbøe Thorsby Hormonlaboratoriet, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS Lydfil
HbA1c
12:30 - 12:45 Hva er gjort og hvordan har det gått? Lutz Schwettmann Ålesund Sykehus Lydfil
12:45 - 13:00 Endrede kvalitetskrav, resultater fra EQA Nina Gade Christensen Noklus Lydfil
Choosing wisely
13:00 - 13:20 Choosing wisely - om kampanjen Erik Koldberg Amundsen Avd. for medisinsk biokjemi, OUS Lydfil
13:20 - 13:45 Overrekvireing av vitamin D Kristin Viste Haukeland Universitetssykehus  
14:00 - 14:25 Anbefalte analyser i primærhelsetjenesten Mette Tollånes Noklus  
Fremtidens laboratorium
14:25 - 14:55 Hvordan blir laboratoriet i 2035? Jens Petter Berg UiO  
Avslutning
14:55 - 15:05 Avslutning Gunn BB Kristensen N Noklus  
Slutt

 

Se invitasjon og fullstendig program.


Informasjon fra fagmøter før 2018 finner dere på NKK's gamle hjemmeside http://www.nkk-ekv.com/.