Fagmøte 2018

Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier 
13.-15. mars 2018.

Tid Tittel Foredragsholder Arbeidssted Lydfil
Tirsdag 13. mars
WORKSHOP: Lot-til-lot variasjon
14:00 - 14:15 Velkommen og informasjon om workshop Anne Elisabeth Solsvik Noklus  
14:15 - 15:00 Introduksjon til tema - teoretisk forankring Joakim Eikeland Avdeling for medisinsk biokjemi,
OUS
Lydfil
15:00 - 16:30 Gruppearbeid - er egen praksis tilstrekkelig? Kristine / Laila    
16:30 - 17:00 Oppsummering / diskusjon Kristine / Laila    
17:15 - 17:35 Hvordan sette kvalitetskrav til lot-til-lot variasjon? Joakim Eikeland Avdeling for medisinsk biojemi,
OUS
Lydfil
17:35 - 18:15 Gruppearbeid - krav og tiltak Linda / Rigmor    
18:15 - 18:30 Oppsummering gruppearbeid Linda / Rigmor    
Onsdag 14. mars
08:30 - 08:50 Testing av lot-til-lot variasjon, ulike tilnærminger Kristine Solem St. Olavs hospital  
08:50 - 09:05 Testing av lot-til-lot variasjon, ulike tilnærminger Rigmor Søvik Ålesund sjukehus  
09:05 - 09:25 Testing av lot-til-lot variasjon, ulike tilnærminger Linda Fagerland Haukeland universitetssjukehus  
09:25 - 09:45 Testing av lot-til-lot variasjon, kost - nytte Laila Fure Avdeling for medisinsk biokjemi,
OUS
 
10:00 - 11:00 Gruppearbeid - diskusjon rundt ulike case Joakim / Anne Elisabeth    
11:00 - 11:15 Oppsummering av gruppearbeid Joakim / Anne Elisabeth    
11:15 - 11:30 Avslutning og oppsummering Anne Elisabeth Solsvik Noklus  
Ordinært Fagmøte for sykehuslaboratorier og private laboratorier
13:00 - 13:10 Velkommmen Sverre Sandberg Noklus  
Nytt fra Noklus
13:10 - 13:40 Informasjon fra Noklus Gunn B B Kristensen /
Anne Elisabeth Solsvik
Noklus Lydfil
13:40 - 13:50 Tilbud til andre laboratoriespesialiteter Hanne E Puntervoll Noklus  
13:50 - 14:05 Kvalitetsindikatorerer Gunn B B Kristensen Noklus Lydfil
14:05 - 14:25 Percentiler-programmet Anne Elisabeth Solsvik Noklus  
14:45 - 15:15 CRP - hvordan lages et nytt EQA-program? Gro Gidske Noklus Lydfil
Pasientnær analysering (PNA)
15:15 - 15:45 Fremtidens PNA Sverre Sandberg Noklus  
Gruppearbeid: holdbarhetsforsøk og holdbarhetsdatabase
15:45 - 16:00 Protokoll for holdbarhetsforsøk - to modeller Kristin Aakre Haukeland universitetssjukehus Lydfil
16:00 - 16:10 Holdbarhetsdatabasen Anne Elisabeth Solsvik Noklus  
Torsdag 15. mars
Nytt om IVD-regulativet - Sverre
09:00 - 09:45 The IVD regulation - importance for the laboratory Willem Huisman Chair of the Committee for
Quality and Regulations, EFLM
Lydfil
CE-merking
10:15 - 10:35 CE-merking, industri Kari Vasland Roche Lydfil
10:35 - 10:55 CE-merking. Laboratoriet Rolf Klaasen OUS, Ullevål og
Radiumhospitalet
Lydfil
Koagulasjon
11:20 - 11:40 Standardisering av PT-INR Anne Stavelin Noklus  
11:40 - 12:00 Erfaring med monitorering av de nye antikoagulantia Carola Henriksson  OUS, Rikshospitalet  
Nyheter
13:00 - 13:15 ALP restandardsering Lutz Schwettmann Leder NSMB Lydfil
13:15 - 13:35 Overgang til mmol/mol HbA1c Sverre Sandberg Noklus Lydfil
Sepsis
13:50 - 14:10 Laboratorienes rolle i akutthåndtering av sepsis i akuttmottak Steinar Skrede Med. avd. Haukeland
universitetssjukehus
Lydfil
14:10 - 14:30 Hvordan svarer laboratoriet på behov fra klinikk ved mistenkt sepsis i akuttmottak? Anne Cecilie K. Larstop OUS, Ullevål  
Innlegg fra laboratoriene
14:30 - 14:45 Nedgang i TSH resultater Trine Lauritzen Vestre Viken  
14:45 -  15:00 Nivåendringer ved reagenslotskifter på TSH og FT4 Fiza Ghulam og 
Christina Berg Larsen
OUS, Ullevål  

 

Se invitasjon og fullstendig program.


Informasjon fra tidligere fagmøter finner dere på NKK's gamle hjemmeside http://www.nkk-ekv.com/.