Fagmøte 2024

Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier 2024

Noklus v/seksjon for Sykehus og private laboratorier arrangerer workshops, kurs og årlig fagmøte innenfor medisinsk biokjemi.

Dato: 12.-14. mars 2024
Sted:  Scandic St. Olavs plass, Oslo
Målgruppe: Bioingeniører og legespesialister

En ekspertgruppe bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet. Kurset vil bli publisert i kurskalenderen i begynnelsen av januar. Vi har ikke informasjon om tema for kurset pr nå.