Fagmøte 2024

Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier 2024

Noklus v/seksjon for Sykehus og private laboratorier arrangerer workshops, kurs og årlig fagmøte innenfor medisinsk biokjemi.

Dato: 12.-14. mars 2024
Sted:  Scandic St. Olavs plass, Oslo
Målgruppe: Bioingeniører og legespesialister

En ekspertgruppe bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet. Kurset er publisert i kurskalenderen på noklus.no. Tema for workshop er «Bruk av pasientmedianer – nytteverdi for laboratoriene». Workshopen arrangeres av ansatte i medisinske laboratorier og Noklus. Her vil vi diskutere bruk av pasientresultater i kvalitetsarbeid generelt, og også presentere det nye programmet «Noklus Patient Median». Workshop er for alle som er interessert i å bruke pasientresultater i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Tema for hovedmøtet er nytt fra Noklus, oppfølging av workshop 2023 med tema tumormarkører, risikovurdering, intern analytisk kvalitetskontroll, kjønnshormoner, urinanalyser og hematologi.

Frist for påmelding er 19.januar.