Fagmøte 2021

Fagmøte 2021

Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier 2021 er flyttet til Zander K/Grand Hotel Terminus, Bergen 27.-29. september 2021

Informasjon om fagmøtet