Fagmøte 2021

Fagmøte 2021

Velkommen til Fagmøte for Sykehus- og private laboratorier på Zander K/Grand Hotel Terminus, Bergen 27-29.september 2021!

Påmelding til Fagmøte er nå åpen, se invitasjon med lenke til påmelding og foreløpig program.
Frist for påmelding er 9.august.  I år er det begrenset antall plasser på både hovedmøte og workshop.

Dersom dere har et prosjekt/utviklingsarbeid dere ønsker å presentere muntlig, er det satt av tid i programmet til to slike innlegg. Vi oppfordrer dere til å sende inn forslag og på denne måten dele kunnskap og erfaring med andre. De som blir plukket ut får dekket kursavgift på kr 2500,-. Frist for innsending av forslag er 1.07.21

Invitasjon fagmøtet 2021

 

Program (med forelesninger):

Tid

Tittel

Foredragsholder

Arbeidssted

Mandag 27. september

11:00

-

12:00

Registrering

   

12:00

-

13:00

Lunsj

WORKSHOP:  Verifisering av nye metoder - fra teori til praksis

13:00

-

13:10

Velkommen

Gunn B B Kristensen

Noklus

13:10

-

13:40

Metodeverifisering baseres på metodevalidering!

Elvar Theodorsson

Universitetssjukhuset, Linköping

13:40

-

14:25

Gruppearbeid - planlegging av metodeverifisering

Alle

 

14:25

-

14:40

Pause

   

14:40

-

15:10

Gruppearbeid - diskusjon to og to grupper

Alle

 

15:10

-

15:30

Hvordan sette fornuftige kvalitetskrav?

Sverre Sandberg

Noklus

15:30

-

16:00

Gruppearbeid - kvalitetskrav

Alle

 

16:00

-

16:10

Pause

   

16:10

-

16:40

Hva kreves når man skal verifisere en akkreditert analyse?

Elvar Theodorsson

Universitetssjukhuset, Linköping

16:40

-

17:40

Gruppearbeid - Verifisering av grenseverdier

Alle

 

17:40

-

18:00

Pause m/mat

   

18:00

-

18:30

Verifisering av referansegrenser, beslutningsgrenser og rapporteringsintervall.

Elvar Theodorsson

Universitetssjukhuset, Linköping

18:30

-

19:00

Oppsummering

Alle

 

20:00

   

Middag

   
           

Tirsdag 28. september

WORKSHOP fortsetter

8:30

-

9:00

Hvordan gjør vi det i laboratoriet?

Fiza Ghulam

Oslo universitetssykehus, Ullevål

9:00

-

9:45

Gruppearbeid - fra planlegging til rutinedrift

Alle

 

9:45

-

10:30

Gruppearbeid - to og to grupper diskuterer

Alle

 

10:30

-

10:45

Pause m/mat

   

10:45

-

11:10

Oppsummering og avslutning

Gunn B B Kristensen

Noklus

Ordinært Fagmøte for sykehuslaboratorier og private laboratorier

10:30

-

11:30

Registrering

   

Start hovedmøte

11:30

-

11:40

Velkommen

Sverre Sandberg

Noklus

Nytt fra Noklus

11:40

-

12:10

Nytt fra Noklus

Gunn B B Kristensen / Anne Elisabeth Solsvik

Noklus

12:10

-

12:30

Hvor stor lot-til-lot variasjon har vi i laboratoriene? Resultater fra prosjekt.

Anne Elisabeth Solsvik

Noklus

12:30

-

13:00

Biologisk variasjon og EFLM databasen

Aasne Aarsand

Noklus

13:00

-

14:00

Lunsj

   

Intern analytisk kvalitetskontroll - teori eller praksis?

14:00

-

14:30

Intern kvalitetskontroll - hvordan bør det gjøres?

Elvar Theodorsson

Universitetssjukhuset, Linköping

14:30

-

14:40

Informasjon om gruppearbeid

Brith Helen Bjelkarøy

Noklus

14:40

-

15:45

Gruppearbeid

Kristin Moberg Aakre, Ingrid Hov Odsæter, Gunn B B Kristensen, Anne Elisabeth Solsvik

Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Noklus

15:45

-

16:30

Oppsummering og diskusjon

Kristin Moberg Aakre, Ingrid Hov Odsæter

Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital

16:30

-

16:50

Pause

   

Nyheter

16:50

-

17:20

Laboratorieanalyser i multivariabel modeller - kan vi ha ekstra nytte ved å bruke algoritmer?

Erik Amundsen

Oslo universitetssykehus

17:20

-

17:50

Bruk av glukose i diagnostikk av diabetes, nye retningslinjer i samarbeid med Helsedirektoratet.

Lutz Schwettmann

Helse Møre- og Romsdal, Ålesund

20:00

   

Middag

Onsdag 29. september

Diagnostikk av kolorektal cancer

9:00

-

9:30

Hvordan bør vi måle blod i feces?

Bess Frøyshov

Vestre Viken

9:30

-

10:00

Bruk av test for blod i avføringen i klinikken og i Tarmscreeningprogrammet

Øyvind Holme

Kreftregisteret

10:00

--

10:20

Pause m/utsjekk

   

Korona pandemien

10:20

-

10:45

Hurtigtester og klinisk nytteverdi

Mette Tollånes

Noklus

10:45

-

11:15

Koronadiagnostikk i laboratoriet

Øyvind Kommedal

Haukeland universitetssjukehus

11:15

-

12:00

Klinisk bilde ved koronainfeksjon - hvorfor er det så ulikt hos forskjellige mennesker?

Kristin Greve-Isdahl Mohn

Haukeland universitetssjukehus

12:00

-

13:00

Lunsj

Innlegg fra laboratoriene

13:00

-

13:15

Nasjonal CASE bank og felles nettportal

May Lillian Ofte

Høgskulen på Vestlandet HVL

13:15

-

13:30

Lipoclear og ultrasentrifugering som metode for fjerning av lipoprotein i serum.

Christine Morken

MBF, Haukeland universitetssjukehus

Glukose

13:30

-

13:50

Kvalitetssikring av glukose målt pasientnært - en anbefaling

Karin Toska

Oslo universitetssykehus

13:50

-

14:10

Måler vi riktig glukosenivå i laboratoriene? - Resultater fra nytt EQA-program

Wenche Sletbakk Vie

Noklus

Kunstig intellingens

14:10

-

14:40

Sannheten om kunstig intelligens i helse

Morten Goodwin

CAIR -Universitetet i Agder

14:40

-

14:55

Avslutning

Gunn B B Kristensen

Noklus

SLUTT