Fagmøte - medisinsk biokjemi

Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020

Linda Ophaug, 22. januar 2020 - oppdatert, 22. januar 2020

Andre aktuelle tema på Fagmøtet er f. eks. diagnostikk av svangerskapsdiabetes, og harmonisering og utfordringer ved allergianalyser. Møtet er en viktig arena for nettverksbygging, faglig påfyll og gode diskusjoner.

Påmelding til Fagmøte er nå åpen, se lenke til foreløpig program og påmelding. Frist for påmelding er 26. januar, og husk at det er begrenset plass på Workshop.

Andre aktuelle tema på Fagmøtet er f. eks. diagnostikk av svangerskapsdiabetes, og harmonisering og utfordringer ved allergianalyser. Møtet er en viktig arena for nettverksbygging, faglig påfyll og gode diskusjoner.

Påmelding til Fagmøte er nå åpen, se lenke til foreløpig program og påmelding. Frist for påmelding er 26. januar, og husk at det er begrenset plass på Workshop.

Invitasjon til fagmøte 2020

Under finner du foreløpig program for Fagmøte for sykehus-og private laboratorier.

Foreløpig program til fagmøte 2020

Sist oppdatert: 22.01.2020 16.30.07