Ny SKUP-rapport: Afinion 2™ Analyzer for måling av HbA1c

Ny rapport: Afinion 2™ Analyzer for måling av HbA1c

Publisert 5. november 2021 - oppdatert 5. november 2021

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport; SKUP/2021/126. Rapporten er fra en utprøving av Afinion 2™ Analyzer for måling av HbA1c.

Beregnet for profesjonell bruk

Afinion 2™ Analyzer er et system for måling av hemoglobin A1c (HbA1c), C-reaktivt protein (CRP), albumin/kreatinin ratio (ACR) og lipider. Systemet er beregnet for profesjonell bruk. 

Nøytral vurdering

Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til Afinion 2™ HbA1c Analyzer, både i bruk under optimale forhold på et sykehuslaboratorium, og under reelle forhold i primærhelsetjenesten.

Utprøvingen ble gjennomført ved Odense universitetssykehus og ved to legekontor i Danmark.

På SKUPs hjemmeside www.skup.org kan du finne et kort sammendrag fra utprøvingen.

Her finner du også oversikt over pågående utprøvinger og publiserte SKUP-rapporter.

Sist oppdatert: 05.11.2021 11.50.19