EQA-program

I tillegg til EQA-program fra Noklus formidler SPL EQA-program fra flere andre EQA-organisasjoner. Mange av disse har vi samarbeidsavtale med, der vi fungerer som distributør av deres EQA-program: DEKS, ECAT, Equalis, Instand, Labquality, RfB og UK NEQAS microbiology, UK NEQAS Immunology, immunohistochemistry & Allergy, UK NEQAS for Leucocyte Immunophenotyping, UK NEQAS Haematology and Transfusion and UK NEQAS Histocompatibility & Immunogenetics.

Vi er behjelpelig med påmeldinger også hos andre EQA-organisasjoner.

SPL lager årlige programkataloger som inneholder en oversikt over utvalgte EQA-programmer. Vi tilbyr andre EQA-program på forespørsel. Deltakere som ønsker påmelding via Noklus kan ikke i tillegg bestille EQA-program direkte hos samme EQA-organisasjon. Dette for å unngå misforståelse vedrørende fakturering.

Programkatalogene oppdateres fortløpende med norske priser.

Frist for påmelding i 2020 er 15.11.19.

De fleste EQA-organisasjoner tar imot nye bestillinger gjennom hele året. 

Her finner du utsendelsesplan for Noklus sine EQA-program.

EQA-programkataloger:
Programkatalog for medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin (2020)
Programkatalog for medisinsk mikrobiologi og patologi (2020)
Programkatalog for medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin (2019)
Programkatalog for mikrobiologi og patologi (2019)
 

Sist oppdatert : 04.11.2019 14:39:12
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen