Fagmøter

Årlig arrangerer seksjon for Sykehus-og private laboratorier (SPL) Fagmøte for sykehus-og private laboratorier. En ekspertgruppe med representanter fra norske medisinske laboratorier bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet. Møtet er et samlingssted for bioingeniører og legespesialister innen faget med deltakere fra hele landet. Hvert år deltar mellom 100 og 150 på møtet. I forkant av møtet arrangerer SPL-seksjonen en workshop med ulike tema basert på ønsker fra laboratoriene. Vi har også lang erfaring med at problemstillinger diskutert på workshop følges opp med samarbeidsprosjekter i ettertid som har til hensikt å gi laboratoriene verktøy til å heve kvaliteten i eget laboratorium.
 

2019:        

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier 2019 blir på Scandic Oslo Airport, Gardermoen 12-14. mars 2019

Se foreløpig invitasjon. 
Foreløpig program for fagmøte.

Ikke åpnet for påmelding.

2019:    

Noklus inviterer til nytt kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod 9.-11.4.2019 på Scandic Park Sandefjord. Påmelding åpner i januar 2019. Det er bare anledning til å melde seg på hele kurset.

Se foreløpig program

2018:    

Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier 13.-15. mars 2018

Program

 

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen