Kursoversikt

Dato Kurs
21. jan 2020 kl 11.30 - 15.00 Asker og Bærum: Fagdag for medarbeidere
Velkommen til en fagdag for deg som har laboratorieansvar på et bo og omsorgssenter, et rehabiliteringssenter eller i hjemmetjenesten
Les mer
25. - 26. mars 2020 Laboratoriekurs, Son Spa
Velkommen til laboratoriekurs for medarbeidere på legekontor i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Les mer
23. - 25. april 2020 Laboratoriecruise til Kiel
Velkommen til laboratoriecruise for medarbeidere på legekontor i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
Les mer
23. - 25. april 2020 Emnekurs i laboratoriemedisin, Tromsø 23.-25.04 2020
Noklus Nord inviterer til kurs for leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten.
Les mer
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen