Sykehuslaboratorier

NKK og Noklus blir en organisasjon fra 01.01.2017, og NKK blir Seksjon for Sykehuslaboratorier i «Nye» Noklus.

Gunn B B Kristensen, tidligere leder i NKK, er leder i den nye seksjonen. Anne Elisabeth Solsvik fortsetter som kvalitetskonsulent i 100 % stilling, og Brith Helen Bjelkarøy som regnskapskonsulent i 50 % stilling. Vår oppgave er å ivareta sykehuslaboratoriene og de private medisinske laboratoriene i Norge, og målet er å tilby våre deltakere gode EKV-program. Vi vil sammen med andre ansatte i Noklus jobbe for å utvikle flere gode EKV-program for de medisinske laboratoriene. Det er viktig at deltakerne ikke mister noe, men derimot får mer!

Innholdet på NKKs hjemmeside vil etter hvert integreres på hjemmesiden til Noklus, men inntil videre være tilgjengelig på NKKs gamle hjemmeside: http://www.nkk-ekv.com/

"Min side"
Vi kan nå tilby våre deltakere blant sykehuslaboratorier tilgang til "Min side" Her finner dere ulike e-læringskurs og laboratorieprosedyrer, dere kan registrere svar på enkelte kontrollutsendelser og lese vurderingsbrev. 

Har dere spørsmål knyttet til pålogging m.m., kontakt Line Agledal på e-post: noklus@noklus.no 

Du finner innlogging til "Min side" øverst til høyre på siden, du finner også innloggingsbildet her: "Min side".

Fagmøte for sykehuslaboratorier - 2017:
Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier (tidligere NKK-møte) ble i år arrangert 14. - 16. mars 2017.

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no