Sykehuslaboratorier

NKK og Noklus blir en organisasjon fra 01.01.2017, og NKK blir Seksjon for Sykehuslaboratorier (SHL) i «Nye» Noklus. Seksjonen formidler og tilbyr ekstern kvalitetsvurderings program (EQA-program)  til alle sykehuslaboratoriene og private medisinske laboratorier i Norge.  

Gunn B B Kristensen, tidligere leder i NKK, er leder i den nye seksjonen. Anne Elisabeth Solsvik fortsetter som kvalitetskonsulent i 100 % stilling, Hanne Eknes Puntervoll begynte i 100 % stilling som faglig koordinator 01.10.17 og Brith Helen Bjelkarøy har en 50 % stilling som regnskapskonsulent. Vår oppgave er å ivareta sykehuslaboratoriene og de private medisinske laboratoriene i Norge, og målet er å tilby våre deltakere gode EQA-program. Vi vil sammen med andre ansatte i Noklus jobbe for å utvikle flere gode EQA-program for de medisinske laboratoriene. Det er viktig at deltakerne ikke mister noe, men derimot får mer!

Nå er påmelding EQA-program 2018 klar. Se lenke på venstre side for mer informasjon.

Noklus inviterer til spesialkurs i hematologi
En kurskomité med fagpersoner fra laboratoriemiljø i Norge inviterer til et spennende kurs i hematologi. Dette er et kurs med fordypning i morfologi, og det blir både teori, praktisk mikroskopering og identifisering av celler i perifert blod basert på digitale bilder.

Her finner du invitasjon med et foreløpig program. Pris og mulighet for påmelding kommer senere i høst. 

"Min side"
Vi kan nå tilby våre deltakere blant sykehuslaboratorier tilgang til "Min side" Her finner dere ulike e-læringskurs og laboratorieprosedyrer, dere kan registrere svar på enkelte kontrollutsendelser og lese vurderingsbrev. 

Har dere spørsmål knyttet til pålogging m.m., kontakt Line Agledal på e-post: noklus@noklus.no 

Du finner innlogging til "Min side" øverst til høyre på siden, du finner også innloggingsbildet her: "Min side".

Fagmøte for sykehuslaboratorier - 2018:
Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier blir arrangert 13.-15. mars 2018 - se invitasjon.

Innholdet på NKKs hjemmeside vil etter hvert integreres på hjemmesiden til Noklus, men inntil videre være tilgjengelig på NKKs gamle hjemmeside: http://www.nkk-ekv.com/

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no