Sykehus- og private laboratorier (SPL)

NKK og Noklus ble én organisasjon 01.01.2017. Tidligere NKK er nå Seksjon for Sykehus- og private laboratorier (SPL) i Noklus. Seksjonen formidler og tilbyr ekstern kvalitetsvurderings program (EQA-program)  til alle sykehuslaboratoriene og private medisinske laboratorier i Norge.  

Gunn B B Kristensen, tidligere leder i NKK, er leder i den nye seksjonen. Anne Elisabeth Solsvik er kvalitetskonsulent i 100 % stilling, Hanne Eknes Puntervoll begynte i 100 % stilling som faglig koordinator 01.10.17 og Brith Helen Bjelkarøy har en 50 % stilling som regnskapskonsulent. Vår oppgave er å ivareta sykehuslaboratoriene og de private medisinske laboratoriene i Norge, og målet er å tilby våre deltakere gode EQA-program. Vi vil sammen med andre ansatte i Noklus jobbe for å utvikle flere gode EQA-program for de medisinske laboratoriene. Det er viktig at deltakerne ikke mister noe, men derimot får mer!

Nå er påmelding EQA-program 2018 klar. Se lenke på venstre side for mer informasjon.


Noklus inviterer til Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod.
Kurset holdes på Hadeland Hotell 25.04. – 27.04.2018.

Pris kr. 8540, deltakeravgift inkluderer: kurs, overnatting og alle måltider på Hotell Hadeland. Her finner du oppdatert program til Hematologikurs.

Bindende påmelding på epost til: anne.elisabeth.solsvik@noklus.no innen 1.2.2018. Påmelding bør inneholde navn, e-postadresse, stilling, navn på laboratorium og navn på sykehus. Bekreftelse på kursplass vil bli sendt etter påmeldingsfristen til oppgitt e-postadresse.

Dette er et kurs med fordypning i morfologi, og det blir både teori, praktisk mikroskopi og identifisering av celler i perifert blod basert på digitale bilder.
Kurset søkes godkjent med 25 tellende kurstimer hos: BFI og Dnlf.


"Min side"
Vi kan nå tilby våre deltakere blant sykehuslaboratorier tilgang til "Min side" Her finner dere ulike e-læringskurs og laboratorieprosedyrer, dere kan registrere svar på enkelte kontrollutsendelser og lese vurderingsbrev. 

Har dere spørsmål knyttet til pålogging m.m., kontakt Line Agledal på e-post: noklus@noklus.no 

Du finner innlogging til "Min side" øverst til høyre på siden, du finner også innloggingsbildet her: "Min side".


Fagmøte for sykehuslaboratorier - 2018:
Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier blir arrangert 13.-15. mars 2018. Se lenke på venstre side for mer informasjon.


Innholdet på NKKs hjemmeside vil etter hvert integreres på hjemmesiden til Noklus, men inntil videre være tilgjengelig på NKKs gamle hjemmeside: http://www.nkk-ekv.com/

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen