Fagmøter

Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier blir arrangert 13.-15. mars 2018 - se invitasjon og foreløpig program.


Informasjon fra tidligere fagmøter finner dere på NKK's gamle hjemmeside http://www.nkk-ekv.com/.

Sist oppdatert : 04.01.2018 10:35:54
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no